Lay-out og Designmanual

MOMO Graphic Design – Maj blog ’21.

Meget af den markedsføring vi producerer til virksomhederne er til stadighed designet til tryk. -Som jeg var inden på i min blog i januar, er grafisk design det håndværk, der er i stand til at afgøre og fagligt argumentere for de essentielle designvalg der træffes i denne del af markedsføringen.

MOMO Graphic Design kan rådgive og udføre alle jeres grafiske opgaver, – og trykte materialer er vores spidskompetence.

Lay-out og grafisk opsætning
Min største konkurrent er de mange skabeloner og templates der automatisk genereres billigt til kunden. Dette er langt hen ad vejen meget fint, men den standardiserede form bør først anvendes så snart I har fået udviklet jeres helt egen skabelon ud fra en designmanual som det kaldes, men netop det kommer jeg ind på til sidst i denne udgave af min blog.

Templates og skabeloner bør være designet specifikt til virksomheden og indgå i dennes overordnede designmanual som et super fantastisk værktøj, som kan spare medarbejderen for meget tid og samtidig holde et ensartet udtryk der er genkendeligt for kunden. Alle de bureauer der tilbyder autogenererede skabeloner, som er designet på forhånd, kan forvirre mere end de giver værdi til virksomheden. Med det mener jeg, at man meget hurtigt kan lave et design som ser meget lækkert ud, men det er ikke det samme som at sige, at det passer til jeres produkt eller, at det taler til jeres målgruppe og derved virke appellerende. – I værste fald risikerer virksomheden af miste sit værdifulde særkende, -altså jeres brand.

Et professionelt template kræver indsigt i virksomhedens unikke egenskaber og beror på den sparring I får ved at gå til en Grafisk Designer.

Ved grafisk opsætning og produktion tages der blandt andet udgangspunkt i vinklingen, behovet og målgruppen. Det handler om at skabe balance mellem opmærksomhed og æstetik. Som nævnt i mit seneste blogindlæg er der flere elementer der skal gå op i en højre enhed. Elementer som form, farver, typografi, billeder, tekstur, størrelser og luft, formidler i korrekt samspil, et nøje bestemt udtryk og budskab som har til hensigt at skabe kontakt til kunden.

Hvis I savner sparring til hvilket design der passer til jeres målgruppe, er det en god idé at få hjælp af en professionel, der kan lede jer på rette vej i den proces, inden I får købt visitkort, foldere eller andet materiale, som slet ikke rammer det virksomheden står for. Ved at få rådgivning til valg af farver, skrifttyper, billeder, ikoner etc. og være konsekvent ved brugen af dette, vil I fremstå langt mere professionelle og lettere at genkende.

Valget af skrifttype er vigtigt
Min personlige erfaring er, at virkningen af typografiske elementer, såsom skrifttyper bliver undervurderet af flere kunder. Ikke kun i forhold til logodesign, men også i helt basale designopgaver, som eksempelvis design af visitkort, foldere, fly’ers og præsentationer, oplever jeg, at valg typografi ikke vægtes højt nok. Der er toner og lyd i alt og med skriftetypen er det ikke anderledes. Derfor er valget af skrifttyper lige så vigtig som valget af farver og billeder. Man skal have den rigtige stemme, – igen for at opnå det rigtige udtryk. Hvis man hører en reklame eller et budskab i radioen, så lytter man ofte efter tonen og lyden af stemmen der taler. Et budskab sagt med forkert stemme kan miste retning. Bliver budskabet råbt, eller hvisket, bliver det sunget eller sagt hårdt, kort og kontant? Det er alt sammen noget skrifttypen kan fortælle i sammenspil med grafiske elementer.

Hvad skal fange?
Hvad der rent visuelt skal fange ved produktionen af dit layout, er afhængigt af udformningen og budskabet. Grundlæggende er der et hierarki der skal overholdes så alle grafiske elementer “taler” lige højt. Designet skal give øjet mulighed for at fordøje og afkode budskabet, så beskueren får den information der er tiltænkt og blever klogere og ikke mere forvirret, – med mindre det er dét der er formålet.

Designmanual
Det er desvære tydeligt at mange mellemstore virksomheder mangler en designmanual.

En designmanual er virksomhedens visuelle identitet kogt ind til en håndbog eller guide. Virksomheden får et samlet visuelt design som er genkendeligt og er med til at give dem et stærk, seriøst og troværdigt udtryk. Det letter arbejdet for virksomhederne og sætter rammen for hvordan den udtrykker jeres brand allerbedst og promovere virksomhedens visuelle identitet og skaber genkendelighed i alt hvad I laver.

Dette er vigtigt fordi jeres kunder, som også er jeres primære målgruppe, lyn-hurtigt bliver i stand til at afkode jeres budskab og derved skaber et behov for jeres produkt. Denne fordel kan have afgørende effekt på jeres salg og omdømme.

Husk! Alt dette handler i bund og grund om at gøre jeres produkt mere attraktivt på markedet.

“Vi var meget glade for at have fået en designmanual. Da vi laver mange forskellige marketingsfremstød, er det vigtigt at have en sammenhængende grafisk profil, så vi sikre, at alt der bliver designet, følger en klar og målrettet linje.”

David Hindberg, Kommunikations- og Erhvervskonsulent i Kalundborgegnens Erhvervsråd.

MOMO Graphic Design har udviklet designmanualer til mange virksomheder og vi har meget fine referencer på dette.

Vi er også gode til at følge andres designmanualer, såsom Bang & Olufsen og Region Sjælland, da vi ved hvor vigtigt det er for de store virksomheders omdømme og salg.

Ring og få en snak om hvad vi kan tilbyde netop jeres virksomhed – kontakt hér.

Næste blog udkommer primo august og vil være af en gæsteblogger og vil omhandle begrebet; Content – og hvorfor gode tekster nu er en eftertragtet vare.

Rigtig god sommer til alle jer der læser med -og tusinde tak fordi du lige brugte 7 minutter på min blog.

Maria Gjedsted,
indehaver af MOMO Graphic Design.

Designmanual